Read more
I agree

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Daring the impossible
SLO DE
Home Company Solutions Processes Contacts

 
Kdor je gospodar svojih procesov, postane gospodar časa in prostora.

Obvladovanje časa z obvladovanjem vseh procesov

Delo v visokokonkurenčnem okolju zahteva popolno obvladovanje procesov. Zato so vsi proizvodni procesi v podjetju TGK popolnoma avtomatizirani. To omogoča obvladovanje časa ter konstantno in nemoteno dobavljanje kupcem v dogovorjenih rokih.

Contacts

Tesnila GK d.o.o.
Na produ 97
SI-2391 Prevalje
Slovenia
Europe

T: +386 2 82 34 220

Kadrovska služba:
+386 2 82 34 229

info(at)tgk.si
www.tgk.si

Authors    |    Legal notice

Copyright © Tesnila GK, d. o. o., 2012. All rights reserved.