Read more
I agree

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Daring the impossible
SLO DE
Home Company Solutions Processes Contacts

Politika podjetja Tesnila GK glede konfliktnih mineralov

Kot globalni proizvajalec in dobavitelj gumijastih izdelkov, se podjetje Tesnila GK d.o.o. srečuje s številnimi predpisi širom sveta. Zato si posledično prizadevamo za izpolnjevanje vseh obveznosti preko celotne linije izdelkov. Poleg tega vsi zaposleni in samo podjetje stremimo k doslednemu upoštevanju pravnih predpisov in se vedno poslužujemo najvišjih etičnih standardov.

Leta 2012 je Ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) izdala končna pravila določena s strani tako imenovanega Dodd-Frank akta. Ta od ameriških javnih delniških družb prvotno zahteva, da razkrijejo in poročajo o uporabi konfliktnih mineralov (Naslov XV, Poglavje 1502). To so tantal (Ta), kositer (Sn), volfram (W) in zlato (Au) in njihove rude, ki izvirajo iz Demokratične republike Kongo (DRC) ali sosednjih držav in morebiti prispevajo k spodbujanju nasilnih oboroženih spopadov v tej regiji.

Leta 2014 je Evropska unija pripravila predlog za podobno zavezo; ta vključuje iste materiale, vendar ni vezan na regijo DRC. Tesnila GK d.o.o. popolnoma podpira zgornje iniciative in stremi k popolnemu upoštevanju skozi celotno linijo izdelkov po vsem svetu.

Contacts

Tesnila GK d.o.o.
Na produ 97
SI-2391 Prevalje
Slovenia
Europe

T: +386 2 82 34 220

Kadrovska služba:
+386 2 82 34 229

info(at)tgk.si
www.tgk.si

Authors    |    Legal notice

Copyright © Tesnila GK, d. o. o., 2012. All rights reserved.